Dàn đề 40 số XSMB miễn phí, đánh hàng ngày

Phương pháp chơi dàn đề 40 số đang đem lại hiệu quả tương đối ổn định cho những người đầu tư. Chọn ra 40 cặp số cũng không quá khó khăn đối với bất kỳ ai, bao gồm cả những người mới bắt đầu tham gia. Tuy nhiên, việc tìm ra dàn đề 40 số ăn suốt cả năm không phải là chuyện đơn giản. Nếu anh em muốn biết thêm thông tin chi tiết, hãy đọc ngay bài viết dưới đây của soicaudacbiet.net nhé.

Dàn đề 40 số

Thống kê dàn đề 40 số hôm nay

Ngày:Dàn đề 40 sốKết quả
09/02/2024Đầu 1 - 4 - 6 - 8chờ
08/02/2024Đầu 1 - 6 - 7 - 9Trượt
07/02/2024Đầu 2 - 3 - 8 - 9Ăn 84
06/02/2024Đầu 0 - 1 - 6 - 7Ăn 67
05/02/2024Đầu 0 - 1 - 6 - 7Ăn 76
04/02/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 9Trượt
03/02/2024Đầu 0 - 3 - 8 - 9Ăn 89
02/02/2024Đầu 3 - 4 - 7 - 8Ăn 74
01/02/2024Đầu 1 - 3 - 6 - 9Trượt
31/01/2024Đầu 2 - 6 - 8 - 9Ăn 66
30/01/2024Đầu 1 - 3 - 5 - 8Trượt
29/01/2024Đầu 3 - 4 - 6 - 8Ăn 46
28/01/2024Đầu 3 - 5 - 7 - 8Ăn 74
27/01/2024Đầu 3 - 5 - 6 - 7Ăn 79
26/01/2024Đầu 0 - 1 - 4 - 9Ăn 47
25/01/2024Đầu 0 - 2 - 7 - 9Ăn 75
24/01/2024Đầu 0 - 3 - 6 - 7Ăn 61
23/01/2024Đầu 0 - 2 - 7 - 8Trượt
22/01/2024Đầu 0 - 2 - 5 - 8Trượt
21/01/2024Đầu 2 - 3 - 6 - 9Trượt
20/01/2024Đầu 0 - 4 - 5 - 9Trượt
19/01/2024Đầu 2 - 3 - 5 - 6Trượt
18/01/2024Đầu 3 - 4 - 6 - 8Trượt
17/01/2024Đầu 1 - 3 - 5 - 6Ăn 53
16/01/2024Đầu 4 - 5 - 6 - 8Trượt
15/01/2024Đầu 1 - 3 - 5 - 6Ăn 61
14/01/2024Đầu 2 - 3 - 5 - 8Ăn 38
13/01/2024Đầu 0 - 2 - 6 - 9Trượt
12/01/2024Đầu 4 - 7 - 8 - 9Trượt
11/01/2024Đầu 1 - 3 - 5 - 9Trượt
10/01/2024Đầu 0 - 1 - 5 - 6Trượt
09/01/2024Đầu 4 - 5 - 6 - 9Trượt
08/01/2024Đầu 1 - 5 - 8 - 9Ăn 89
07/01/2024Đầu 1 - 3 - 4 - 5Ăn 18
06/01/2024Đầu 1 - 4 - 8 - 9Ăn 94
05/01/2024Đầu 2 - 5 - 7 - 8Trượt
04/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 7Trượt
03/01/2024Đầu 1 - 2 - 4 - 7Trượt
02/01/2024Đầu 1 - 6 - 7 - 8Trượt
01/01/2024Đầu 0 - 5 - 6 - 9Trượt
31/12/2023Đầu 0 - 2 - 7 - 9Trượt
30/12/2023Đầu 4 - 6 - 7 - 8Ăn 80
29/12/2023Đầu 2 - 4 - 7 - 8Ăn 20
28/12/2023Đầu 1 - 4 - 6 - 9Trượt
27/12/2023Đầu 4 - 7 - 8 - 9Trượt
26/12/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 7Trượt
25/12/2023Đầu 5 - 7 - 8 - 9Trượt
24/12/2023Đầu 4 - 6 - 8 - 9Ăn 43
23/12/2023Đầu 0 - 3 - 8 - 9Trượt
22/12/2023Đầu 3 - 5 - 6 - 8Trượt
21/12/2023Đầu 3 - 5 - 8 - 9Ăn 85
20/12/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6Trượt
19/12/2023Đầu 1 - 2 - 7 - 8Ăn 77
18/12/2023Đầu 4 - 6 - 7 - 8Trượt
17/12/2023Đầu 1 - 2 - 8 - 9Trượt
16/12/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 6Ăn 25
15/12/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 9Trượt
14/12/2023Đầu 2 - 3 - 6 - 9Trượt
13/12/2023Đầu 0 - 2 - 6 - 7Ăn 06
12/12/2023Đầu 0 - 4 - 6 - 9Trượt
11/12/2023Đầu 2 - 5 - 7 - 9Trượt
10/12/2023Đầu 0 - 1 - 6 - 9Ăn 60
09/12/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 9Ăn 57
08/12/2023Đầu 1 - 4 - 6 - 8Trượt
07/12/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 9Trượt
06/12/2023Đầu 1 - 5 - 7 - 9Ăn 78
05/12/2023Đầu 0 - 2 - 6 - 8Ăn 21
04/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4Trượt
03/12/2023Đầu 0 - 3 - 6 - 9Trượt
02/12/2023Đầu 4 - 5 - 7 - 9Trượt
01/12/2023Đầu 1 - 3 - 6 - 9Trượt
30/11/2023Đầu 3 - 4 - 7 - 9Trượt
29/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 8Trượt
28/11/2023Đầu 0 - 4 - 6 - 9Trượt
27/11/2023Đầu 3 - 7 - 8 - 9Trượt
26/11/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6Trượt
25/11/2023Đầu 3 - 4 - 6 - 7Trượt
24/11/2023Đầu 4 - 5 - 7 - 8Ăn 52
23/11/2023Đầu 3 - 5 - 6 - 8Trượt
22/11/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 7Ăn 70
21/11/2023Đầu 2 - 4 - 8 - 9Ăn 48
20/11/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6Trượt
19/11/2023Đầu 1 - 5 - 6 - 9Trượt
18/11/2023Đầu 1 - 4 - 7 - 9Ăn 71
17/11/2023Đầu 0 - 6 - 7 - 8Trượt
16/11/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6Ăn 69
15/11/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 9Trượt
14/11/2023Đầu 1 - 3 - 6 - 7Trượt
13/11/2023Đầu 2 - 6 - 7 - 8Trượt
12/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 7Ăn 75
11/11/2023Đầu 3 - 4 - 6 - 7Trượt
10/11/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 8Trượt
09/11/2023Đầu 1 - 4 - 7 - 8Trượt
08/11/2023Đầu 2 - 7 - 8 - 9Ăn 26
07/11/2023Đầu 1 - 3 - 8 - 9Trượt
06/11/2023Đầu 5 - 7 - 8 - 9Ăn 84
05/11/2023Đầu 0 - 2 - 8 - 9Ăn 84
04/11/2023Đầu 2 - 4 - 7 - 8Trượt
03/11/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5Trượt
02/11/2023Đầu 3 - 4 - 6 - 7Trượt
01/11/2023Đầu 1 - 2 - 6 - 8Trượt
31/10/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 7Trượt
30/10/2023Đầu 0 - 4 - 7 - 8Ăn 84
29/10/2023Đầu 4 - 5 - 7 - 8Ăn 50
28/10/2023Đầu 1 - 5 - 7 - 8Ăn 57
27/10/2023Đầu 1 - 3 - 7 - 9Ăn 36
26/10/2023Đầu 1 - 6 - 7 - 8Ăn 88
25/10/2023Đầu 3 - 5 - 7 - 8Ăn 80
24/10/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 7Trượt
23/10/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 6Ăn 44
22/10/2023Đầu 3 - 5 - 6 - 7Trượt
21/10/2023Đầu 4 - 5 - 6 - 7Ăn 49
20/10/2023Đầu 4 - 5 - 6 - 8Ăn 88
19/10/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 9Ăn 05
18/10/2023Đầu 4 - 5 - 6 - 7Trượt
17/10/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 9Trượt
16/10/2023Đầu 2 - 6 - 7 - 8Trượt
15/10/2023Đầu 0 - 5 - 6 - 7Trượt
14/10/2023Đầu 1 - 6 - 8 - 9Trượt
13/10/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 9Trượt
12/10/2023Đầu 1 - 2 - 8 - 9Trượt
11/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4Ăn 40
10/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4Ăn 21
09/10/2023Đầu 1 - 4 - 6 - 7Ăn 45
08/10/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 8Ăn 88
07/10/2023Đầu 0 - 2 - 8 - 9Trượt
06/10/2023Đầu 1 - 6 - 8 - 9Trượt
05/10/2023Đầu 1 - 3 - 7 - 9Ăn 33
04/10/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 7Trượt
03/10/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6Ăn 56
02/10/2023Đầu 0 - 3 - 7 - 8Ăn 73
01/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4Trượt
30/09/2023Đầu 2 - 5 - 6 - 7Trượt
29/09/2023Đầu 1 - 5 - 6 - 9Trượt
28/09/2023Đầu 0 - 3 - 6 - 8Trượt
27/09/2023Đầu 4 - 5 - 6 - 8Ăn 47
26/09/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 8Trượt
25/09/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 8Trượt
24/09/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 7Ăn 78
23/09/2023Đầu 0 - 2 - 7 - 9Ăn 22
22/09/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 7Trượt
21/09/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 8Trượt
20/09/2023Đầu 1 - 4 - 6 - 9Trượt
19/09/2023Đầu 1 - 4 - 7 - 8Trượt
18/09/2023Đầu 0 - 1 - 8 - 9Ăn 04
17/09/2023Đầu 3 - 5 - 8 - 9Trượt
16/09/2023Đầu 4 - 6 - 7 - 9Trượt
15/09/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 9Ăn 20
14/09/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 7Trượt
13/09/2023Đầu 4 - 7 - 8 - 9Trượt
12/09/2023Đầu 3 - 5 - 7 - 9Ăn 32
11/09/2023Đầu 1 - 4 - 6 - 9Ăn 68
10/09/2023Đầu 1 - 3 - 7 - 8Trượt
09/09/2023Đầu 0 - 5 - 6 - 9Ăn 52
08/09/2023Đầu 2 - 4 - 6 - 8Trượt
07/09/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 8Ăn 56
06/09/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 9Trượt
05/09/2023Đầu 0 - 3 - 6 - 8Ăn 67
04/09/2023Đầu 2 - 7 - 8 - 9Trượt
03/09/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 9Trượt
02/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 8Ăn 80
01/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 7Ăn 79
31/08/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5Ăn 40
30/08/2023Đầu 3 - 6 - 7 - 9Trượt
29/08/2023Đầu 1 - 2 - 8 - 9Trượt
28/08/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 9Trượt
27/08/2023Đầu 1 - 5 - 6 - 8Trượt
26/08/2023Đầu 0 - 6 - 8 - 9Trượt
25/08/2023Đầu 1 - 5 - 7 - 8Trượt
24/08/2023Đầu 0 - 4 - 6 - 7Ăn 73
23/08/2023Đầu 3 - 5 - 7 - 9Ăn 34
22/08/2023Đầu 0 - 1 - 8 - 9Trượt
21/08/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 8Trượt
20/08/2023Đầu 2 - 4 - 8 - 9Trượt
19/08/2023Đầu 0 - 3 - 7 - 8Ăn 30
18/08/2023Đầu 1 - 4 - 7 - 8Ăn 87
17/08/2023Đầu 0 - 4 - 7 - 8Ăn 86
16/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 9Ăn 19
15/08/2023Đầu 4 - 5 - 7 - 9Trượt
14/08/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 7Trượt
13/08/2023Đầu 3 - 5 - 7 - 8Trượt
12/08/2023Đầu 3 - 4 - 6 - 7Ăn 48
11/08/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6Trượt
10/08/2023Đầu 1 - 4 - 7 - 9Trượt
09/08/2023Đầu 3 - 4 - 6 - 7Ăn 61
08/08/2023Đầu 0 - 4 - 7 - 9Trượt
07/08/2023Đầu 0 - 5 - 8 - 9Trượt
06/08/2023Đầu 1 - 2 - 6 - 7Ăn 23
05/08/2023Đầu 1 - 3 - 6 - 8Ăn 10
04/08/2023Đầu 2 - 4 - 6 - 9Trượt
03/08/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 9Trượt
02/08/2023Đầu 0 - 5 - 6 - 9Trượt
01/08/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 7Ăn 30
31/07/2023Đầu 4 - 6 - 7 - 8Trượt
30/07/2023Đầu 1 - 5 - 8 - 9Trượt
29/07/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 8Trượt
28/07/2023Đầu 4 - 5 - 6 - 8Trượt
27/07/2023Đầu 1 - 2 - 6 - 9Trượt
26/07/2023Đầu 3 - 4 - 6 - 8Trượt
25/07/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 9Ăn 59
24/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4Ăn 42
23/07/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6Ăn 62
22/07/2023Đầu 0 - 6 - 8 - 9Trượt
21/07/2023Đầu 1 - 2 - 7 - 8Trượt
20/07/2023Đầu 0 - 6 - 7 - 8Ăn 86
19/07/2023Đầu 2 - 6 - 8 - 9Trượt
18/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 7Trượt
17/07/2023Đầu 3 - 6 - 7 - 9Trượt
16/07/2023Đầu 1 - 3 - 8 - 9Trượt
15/07/2023Đầu 2 - 5 - 7 - 9Ăn 97
14/07/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6Ăn 68
13/07/2023Đầu 0 - 6 - 8 - 9Ăn 02
12/07/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6Ăn 15
11/07/2023Đầu 3 - 4 - 8 - 9Ăn 31
10/07/2023Đầu 1 - 3 - 7 - 8Trượt
09/07/2023Đầu 3 - 7 - 8 - 9Trượt
08/07/2023Đầu 0 - 2 - 6 - 7Trượt
07/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 7Ăn 76
06/07/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6Trượt
05/07/2023Đầu 2 - 4 - 7 - 8Trượt
04/07/2023Đầu 1 - 3 - 6 - 7Trượt
03/07/2023Đầu 4 - 7 - 8 - 9Ăn 94
02/07/2023Đầu 1 - 2 - 7 - 9Ăn 23
01/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5Trượt
30/06/2023Đầu 1 - 3 - 8 - 9Trượt
29/06/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5Ăn 20
28/06/2023Đầu 3 - 5 - 6 - 7Trượt
27/06/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 9Ăn 95
26/06/2023Đầu 0 - 1 - 6 - 8Trượt
25/06/2023Đầu 0 - 7 - 8 - 9Trượt
24/06/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 7Ăn 70
23/06/2023Đầu 2 - 4 - 6 - 9Ăn 60
22/06/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 8Trượt
21/06/2023Đầu 5 - 6 - 7 - 8Trượt
20/06/2023Đầu 0 - 4 - 6 - 9Trượt
19/06/2023Đầu 2 - 4 - 6 - 7Trượt
18/06/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 8Ăn 51
17/06/2023Đầu 2 - 5 - 7 - 8Trượt
16/06/2023Đầu 4 - 5 - 6 - 7Trượt
15/06/2023Đầu 2 - 4 - 8 - 9Trượt
14/06/2023Đầu 0 - 4 - 7 - 8Trượt
13/06/2023Đầu 0 - 3 - 7 - 9Trượt
12/06/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 9Ăn 42
11/06/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5Trượt
10/06/2023Đầu 0 - 5 - 6 - 7Trượt
09/06/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 9Trượt
08/06/2023Đầu 4 - 5 - 6 - 8Trượt
07/06/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 7Ăn 57
06/06/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6Trượt
05/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6Trượt
04/06/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 9Trượt
03/06/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 8Trượt
02/06/2023Đầu 0 - 5 - 6 - 7Ăn 63
01/06/2023Đầu 4 - 5 - 7 - 9Trượt
31/05/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 8Trượt
30/05/2023Đầu 3 - 5 - 7 - 9Trượt
29/05/2023Đầu 4 - 6 - 8 - 9Ăn 67
28/05/2023Đầu 0 - 1 - 6 - 7Trượt
27/05/2023Đầu 1 - 5 - 6 - 8Trượt
26/05/2023Đầu 4 - 5 - 7 - 9Ăn 91
25/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 7Trượt
24/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 7Trượt
23/05/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 8Trượt
22/05/2023Đầu 1 - 3 - 7 - 9Trượt
21/05/2023Đầu 1 - 3 - 7 - 9Ăn 97
20/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 8Trượt
19/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 7Ăn 17
18/05/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 7Ăn 32
17/05/2023Đầu 3 - 4 - 7 - 8Ăn 49
16/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3Ăn 31
15/05/2023Đầu 0 - 3 - 7 - 8Trượt
14/05/2023Đầu 3 - 4 - 6 - 8Trượt
13/05/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 7Trượt
12/05/2023Đầu 0 - 3 - 6 - 9Ăn 02
11/05/2023Đầu 0 - 3 - 7 - 8Ăn 34
10/05/2023Đầu 3 - 4 - 8 - 9Ăn 96
09/05/2023Đầu 2 - 5 - 6 - 7Trượt
08/05/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 8Ăn 81
07/05/2023Đầu 3 - 4 - 6 - 7Ăn 60
06/05/2023Đầu 0 - 5 - 6 - 8Ăn 04
05/05/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 7Ăn 47
04/05/2023Đầu 0 - 5 - 6 - 9Trượt
03/05/2023Đầu 2 - 6 - 7 - 9Ăn 76
02/05/2023Đầu 0 - 4 - 7 - 8Trượt
01/05/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 8Trượt
30/04/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6Trượt
29/04/2023Đầu 1 - 5 - 6 - 7Trượt
28/04/2023Đầu 4 - 5 - 6 - 7Trượt
27/04/2023Đầu 3 - 6 - 8 - 9Trượt
26/04/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6Trượt
25/04/2023Đầu 1 - 5 - 6 - 7Trượt
24/04/2023Đầu 0 - 3 - 6 - 7Ăn 05
23/04/2023Đầu 2 - 5 - 7 - 9Ăn 79
22/04/2023Đầu 1 - 6 - 7 - 8Trượt
21/04/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 9Trượt
20/04/2023Đầu 3 - 5 - 7 - 8Trượt
19/04/2023Đầu 4 - 5 - 6 - 9Trượt
18/04/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 7Trượt
17/04/2023Đầu 1 - 2 - 8 - 9Trượt
16/04/2023Đầu 0 - 5 - 7 - 9Trượt
15/04/2023Đầu 0 - 3 - 7 - 8Trượt
14/04/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 9Trượt
13/04/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6Ăn 65
12/04/2023Đầu 1 - 5 - 6 - 9Ăn 95
11/04/2023Đầu 3 - 5 - 8 - 9Ăn 39
10/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5Trượt
09/04/2023Đầu 0 - 1 - 8 - 9Trượt
08/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 8Ăn 15
07/04/2023Đầu 0 - 5 - 8 - 9Trượt
06/04/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 9Ăn 11
05/04/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 7Trượt
04/04/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 9Ăn 45
03/04/2023Đầu 2 - 5 - 8 - 9Trượt
02/04/2023Đầu 3 - 5 - 6 - 7Trượt
01/04/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 8Ăn 44
31/03/2023Đầu 1 - 4 - 6 - 9Trượt
30/03/2023Đầu 2 - 4 - 6 - 7Trượt
29/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 9Trượt
28/03/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6Trượt
27/03/2023Đầu 0 - 4 - 7 - 8Trượt
26/03/2023Đầu 0 - 6 - 8 - 9Ăn 65
25/03/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5Trượt
24/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 9Trượt
23/03/2023Đầu 1 - 5 - 7 - 8Ăn 83
22/03/2023Đầu 2 - 5 - 6 - 9Ăn 98
21/03/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 9Trượt
20/03/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6Trượt
19/03/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 7Ăn 03
18/03/2023Đầu 0 - 3 - 8 - 9Trượt
16/03/2023Đầu 1 - 4 - 6 - 8Ăn 81
15/03/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 9Ăn 24
14/03/2023Đầu 1 - 3 - 6 - 9Chờ
13/03/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 7Ăn 75
12/03/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6Trượt
11/03/2023Đầu 1 - 2 - 7 - 9Ăn 76
10/03/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 8Trượt

Tìm hiểu về dàn đề 40 số

dàn đề 40 số là một tập hợp các số được chọn từ 100 số tự nhiên từ 00 đến 99. Các cặp số này thường khác nhau và thường là 20 cặp số đối xứng. Các bậc thầy trong lĩnh vực này sử dụng nhiều phương pháp để tìm ra những số tốt nhất. Tiếp theo, người chơi sẽ nuôi chúng trong một khoảng thời gian nhất định như 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày… để có thể đánh vào những con số này.

Phương pháp nuôi dàn đề 40 số bất bại

 

Soi dàn đề 40 số theo khung 3 ngày

Để chơi xổ số hiệu quả, anh em có thể áp dụng phương pháp lấy tổng của giải đặc biệt và lập dàn đề chạm 0 đến 4. Sau đó, loại bỏ các con số đã về trong ngày hôm đó. Ví dụ, nếu kết quả xổ số hôm nay là 87430 và tổng của giải đặc biệt nhỏ hơn 5, anh em có thể lập dàn đề 40 số như sau:

– Bộ đề chạm đầu 0 gồm:  02, 03, 00, 01, 04, 05, 08, 09.

– Bộ đề chạm đầu 1 gồm: 12, 13, 10, 11, 14, 15, 18, 19.

– Bộ đề chạm đầu 2 gồm: 22, 23,20, 21 24, 25, 28, 29.

– Bộ đề chạm đầu 3 gồm: 32, 33, 30, 31, 34, 35, 38, 39.

– Bộ đề chạm đầu 4 gồm: 42, 43, 40, 41, 44, 45, 48, 49.

Soi dàn đề 40 số theo khung 5 ngày

Phương pháp này yêu cầu anh em quan sát kết quả xổ số trong ngày. Nếu tổng đề của ngày đó lớn hơn hoặc bằng 5, anh em sẽ chơi chạm 5 đến 9. Ví dụ như giải đặc biệt của hôm nay là 34802, tổng của nó bằng 8. Anh em có thể tìm được một dàn đề 40 con với chạm từ 5 đến 9 để đánh như sau:

– Bộ đề chạm đầu 5 gồm:  53, 54, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59.

– Bộ đề chạm đầu 6 gồm 63, 64, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69.

– Bộ đề chạm đầu 7 gồm 73, 74, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79.

– Bộ đề chạm đầu 8 gồm 83, 84, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 89.

– Bộ đề chạm đầu 9 gồm 93, 94, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 99.

Kinh nghiệm chơi dàn đề 40 số hiệu quả cao

Kinh nghiệm chơi dàn đề 40 số hiệu quả cao

Đầu tư hợp lý theo túi tiền

Khi tham gia đầu tư dàn đề 40 số, anh em cần phải chú ý đến yếu tố tài chính. Cân đối kinh tế là rất quan trọng, giúp anh em có thể kiểm soát tốt hơn trong quá trình đánh số. Anh em không nên đặt hết số tiền trong túi vào một lần đánh duy nhất. Điều này là để phòng ngừa rủi ro và cần được đặc biệt lưu ý.

Tâm lý vững vàng khi chơi

Anh em cần lưu ý đến tình trạng tâm lý và tinh thần của mình khi tham gia cá cược lô đề trực tuyến, nó cũng rất quan trọng như yếu tố tài chính. Anh em cần giữ cho mình một trạng thái thoải mái, chỉ có điều đó mới giúp đưa ra quyết định chính xác nhất. Nếu anh em cảm thấy quá mệt mỏi, hãy tạm dừng chơi một thời gian, đừng cố quá nhiều để tránh rủi ro thua lỗ.

Dừng đánh dàn đề 40 số đúng thời điểm

Các game thủ thông minh sẽ nhận ra được điểm dừng khi tham gia cá cược. Anh em hãy thiết lập một mốc thời gian nhất định để quản lý vốn và lãi. Nếu liên tiếp thua thì anh em nên dừng lại. Nếu liên tiếp thắng thì anh em cần giảm số tiền đánh, không nên tham lam để tránh rủi ro thua toàn bộ số tiền đang có.

Lời kết

dàn đề 40 số là một cách đầu tư mang lại lợi nhuận siêu khủng mà anh em không nên bỏ lỡ. Phương pháp chọn ra 40 số này không quá khó, vì vậy anh em hãy áp dụng để xem may mắn có đến với mình hay không. Tỷ lệ trúng cũng rất cao vì dàn số này khá nhiều, do đó anh em nên cân nhắc đầu tư trong khoảng 3 đến 5 ngày. Tuy nhiên, anh em cũng cần cân nhắc và kiểm soát rủi ro để không bị lỗ vốn. Chúc anh em may mắn và sớm trở thành những người giàu có.