Dàn đề 10 số khung 3 ngày bất bại, chính xác nhất

Khi nhắc đến chiếc “dàn đề 10 số khung 3 ngày”, đó là một cái tên không còn xa lạ với nhiều anh em chơi đề. Tuy nhiên, bạn đã biết cách để lấy dàn đề 10 số khung 3 ngày ngày một cách dễ dàng và hiệu quả để có thể nuôi khung 5 ngày chưa? Nếu chưa, hãy đọc ngay bài viết hữu ích được chia sẻ bởi soicaudacbiet.net dưới đây.

Thống kê dàn đề 10 số khung 3 ngày miễn phí

Ngày:Dàn đề 10 số khung 3 ngàyKết quả
08/02->10/02/202462 - 72 - 23 - 69 - 53 - 96 - 78 - 36 - 59 - 89chờ
05/02->07/02/202417 - 85 - 97 - 83 - 20 - 62 - 96 - 92 - 67 - 48Ăn 67
02/02->04/02/202451 - 06 - 19 - 30 - 02 - 21 - 14 - 07 - 04 - 70Trượt
30/01->01/02/202493 - 31 - 47 - 39 - 86 - 65 - 28 - 23 - 06 - 75Trượt
27/01->29/01/202448 - 90 - 03 - 94 - 64 - 61 - 20 - 82 - 12 - 93Trượt
24/01->26/01/202493 - 84 - 20 - 80 - 12 - 24 - 09 - 97 - 67 - 08Trượt
21/01->23/01/202416 - 41 - 91 - 04 - 78 - 19 - 86 - 51 - 71 - 03Ăn 41, Ăn 19
18/01->20/01/202431 - 97 - 57 - 75 - 30 - 63 - 01 - 67 - 96 - 38Trượt
15/01->17/01/202475 - 01 - 74 - 87 - 54 - 64 - 82 - 86 - 97 - 90Trượt
12/01->14/01/202436 - 48 - 50 - 35 - 47 - 97 - 18 - 61 - 10 - 89Trượt
09/01->11/01/202427 - 21 - 82 - 09 - 89 - 12 - 62 - 63 - 10 - 08Trượt
06/01->08/01/202489 - 85 - 24 - 93 - 07 - 48 - 37 - 62 - 92 - 27Ăn 89
03/01->05/01/202449 - 45 - 42 - 37 - 60 - 20 - 91 - 50 - 93 - 94Trượt
31/12->02/01/202410 - 08 - 05 - 18 - 86 - 25 - 95 - 85 - 48 - 61Trượt
28/12->30/12/202343 - 95 - 15 - 52 - 40 - 87 - 97 - 09 - 19 - 16Trượt
25/12->27/12/202339 - 65 - 72 - 82 - 16 - 70 - 26 - 10 - 12 - 87Trượt
22/12->24/12/202374 - 14 - 49 - 98 - 92 - 57 - 15 - 07 - 31 - 38Trượt
19/12->21/12/202349 - 45 - 80 - 78 - 82 - 70 - 90 - 98 - 23 - 50Ăn 78
16/12->18/12/202309 - 20 - 81 - 49 - 06 - 82 - 48 - 97 - 07 - 28Trượt
13/12->15/12/202325 - 95 - 08 - 82 - 68 - 64 - 65 - 71 - 83 - 69Trượt
10/12->12/12/202341 - 28 - 25 - 01 - 89 - 94 - 54 - 43 - 58 - 83Trượt
07/12->09/12/202372 - 02 - 64 - 89 - 17 - 79 - 24 - 08 - 47 - 70Trượt
04/12->06/12/202306 - 08 - 16 - 18 - 49 - 03 - 69 - 80 - 62 - 63Trượt
01/12->03/12/202304 - 12 - 02 - 31 - 21 - 42 - 17 - 24 - 63 - 15Trượt
28/11->30/11/202342 - 60 - 51 - 12 - 63 - 68 - 89 - 28 - 69 - 59Trượt
25/11->27/11/202381 - 40 - 24 - 02 - 09 - 61 - 56 - 96 - 87 - 47Trượt
22/11->24/11/202328 - 81 - 63 - 43 - 85 - 96 - 98 - 21 - 54 - 16Trượt
19/11->21/11/202370 - 46 - 62 - 68 - 10 - 51 - 95 - 87 - 26 - 57Trượt
16/11->18/11/202376 - 15 - 50 - 96 - 21 - 95 - 05 - 41 - 40 - 87Trượt
13/11->15/11/202318 - 64 - 85 - 63 - 09 - 43 - 29 - 12 - 52 - 08Ăn 12
10/11->12/11/202309 - 10 - 62 - 95 - 28 - 23 - 06 - 42 - 02 - 57Trượt
07/11->09/11/202354 - 35 - 95 - 09 - 78 - 01 - 97 - 17 - 60 - 75Trượt
04/11->06/11/202331 - 80 - 56 - 26 - 34 - 91 - 63 - 17 - 03 - 08Trượt
01/11->03/11/202383 - 94 - 67 - 80 - 29 - 34 - 51 - 35 - 37 - 10Trượt
29/10->31/10/202330 - 14 - 21 - 28 - 39 - 47 - 60 - 51 - 27 - 89Trượt
26/10->28/10/202314 - 87 - 76 - 19 - 39 - 38 - 59 - 16 - 95 - 15Trượt
23/10->25/10/202315 - 01 - 28 - 68 - 64 - 96 - 90 - 16 - 97 - 60Trượt
20/10->22/10/202394 - 29 - 24 - 81 - 86 - 47 - 63 - 67 - 16 - 23Trượt
17/10->19/10/202371 - 96 - 03 - 10 - 83 - 89 - 18 - 05 - 26 - 98Ăn 05
14/10->16/10/202318 - 02 - 65 - 01 - 73 - 92 - 19 - 67 - 87 - 25Trượt
11/10->13/10/202343 - 71 - 36 - 51 - 64 - 92 - 12 - 17 - 70 - 83Trượt
08/10->10/10/202301 - 73 - 87 - 60 - 72 - 54 - 45 - 37 - 82 - 06Ăn 45
05/10->07/10/202307 - 19 - 90 - 43 - 36 - 02 - 08 - 20 - 31 - 15Trượt
02/10->04/10/202312 - 49 - 91 - 07 - 30 - 48 - 82 - 67 - 56 - 06Ăn 56
29/09->01/10/202306 - 86 - 73 - 78 - 23 - 19 - 35 - 93 - 56 - 95Trượt
26/09->28/09/202327 - 72 - 92 - 06 - 96 - 60 - 97 - 07 - 34 - 43Trượt
23/09->25/09/202301 - 56 - 59 - 60 - 96 - 12 - 40 - 71 - 94 - 08Trượt
20/09->22/09/202325 - 37 - 82 - 65 - 96 - 08 - 70 - 32 - 73 - 98Trượt
17/09->19/09/202351 - 52 - 97 - 36 - 13 - 01 - 16 - 89 - 95 - 50Trượt
14/09->16/09/202376 - 23 - 40 - 94 - 27 - 39 - 03 - 71 - 47 - 65Trượt
11/09->13/09/202314 - 98 - 02 - 37 - 38 - 94 - 72 - 16 - 91 - 35Trượt
08/09->10/09/202330 - 18 - 68 - 16 - 98 - 21 - 26 - 90 - 82 - 12Trượt
05/09->07/09/202346 - 91 - 96 - 40 - 94 - 69 - 36 - 53 - 54 - 79Ăn 69
02/09->04/09/202347 - 27 - 70 - 37 - 13 - 57 - 48 - 83 - 62 - 16Trượt
30/08->01/09/202391 - 46 - 14 - 42 - 94 - 26 - 53 - 90 - 36 - 40Ăn 40
27/08->29/08/202319 - 32 - 45 - 78 - 91 - 57 - 70 - 84 - 59 - 74Ăn 78
24/08->26/08/202370 - 89 - 32 - 68 - 21 - 35 - 60 - 42 - 20 - 87Trượt
21/08->23/08/202359 - 46 - 58 - 89 - 47 - 78 - 53 - 79 - 28 - 29Ăn 79
18/08->20/08/202315 - 23 - 85 - 20 - 95 - 45 - 16 - 05 - 49 - 46Trượt
15/08->17/08/202383 - 45 - 20 - 65 - 53 - 41 - 13 - 78 - 46 - 73Trượt
12/08->14/08/202385 - 01 - 03 - 09 - 17 - 57 - 30 - 75 - 26 - 52Trượt
09/08->11/08/202318 - 37 - 26 - 06 - 45 - 83 - 17 - 31 - 27 - 91Trượt
06/08->08/08/202313 - 20 - 51 - 06 - 17 - 29 - 68 - 61 - 94 - 85Trượt
03/08->05/08/202343 - 97 - 84 - 46 - 85 - 15 - 19 - 07 - 74 - 89Trượt
31/07->02/08/202301 - 85 - 94 - 90 - 86 - 03 - 48 - 54 - 18 - 96Trượt
28/07->30/07/202394 - 79 - 18 - 62 - 83 - 26 - 96 - 05 - 47 - 91Trượt
25/07->27/07/202395 - 61 - 85 - 14 - 23 - 31 - 54 - 92 - 15 - 19Trượt
22/07->24/07/202358 - 21 - 05 - 73 - 59 - 71 - 06 - 49 - 14 - 20Trượt
19/07->21/07/202321 - 32 - 82 - 38 - 60 - 54 - 94 - 34 - 17 - 16Trượt
16/07->18/07/202309 - 50 - 40 - 03 - 04 - 41 - 71 - 78 - 59 - 23Trượt
13/07->15/07/202365 - 98 - 27 - 68 - 81 - 89 - 04 - 70 - 40 - 03Ăn 68
10/07->12/07/202348 - 97 - 58 - 63 - 40 - 92 - 35 - 94 - 51 - 45Trượt
07/07->09/07/202303 - 17 - 18 - 25 - 53 - 64 - 87 - 49 - 24 - 07Trượt
04/07->06/07/202380 - 05 - 08 - 85 - 63 - 21 - 53 - 15 - 73 - 74Trượt
01/07->03/07/202317 - 79 - 90 - 34 - 46 - 56 - 19 - 63 - 82 - 42Ăn 46
28/06->30/06/202320 - 67 - 85 - 92 - 02 - 10 - 16 - 56 - 29 - 83Ăn 20
25/06->27/06/202330 - 46 - 70 - 60 - 64 - 01 - 14 - 67 - 17 - 81Trượt
22/06->24/06/202380 - 45 - 79 - 83 - 78 - 75 - 51 - 65 - 17 - 90Trượt
19/06->21/06/202360 - 37 - 27 - 39 - 24 - 98 - 70 - 52 - 53 - 62Trượt
16/06->18/06/202369 - 48 - 96 - 26 - 49 - 36 - 27 - 16 - 59 - 89Trượt
13/06->15/06/202390 - 35 - 82 - 89 - 69 - 52 - 84 - 26 - 30 - 79Trượt
10/06->12/06/202302 - 97 - 28 - 25 - 81 - 18 - 85 - 01 - 58 - 79Trượt
07/06->09/06/202351 - 48 - 34 - 43 - 15 - 60 - 35 - 49 - 72 - 06Trượt
04/06->06/06/202320 - 45 - 82 - 83 - 38 - 98 - 81 - 70 - 30 - 15Ăn 81
01/06->03/06/202318 - 60 - 62 - 09 - 02 - 25 - 87 - 49 - 86 - 52Trượt
29/05->31/05/202347 - 13 - 59 - 12 - 15 - 51 - 95 - 85 - 84 - 08Trượt
26/05->28/05/202362 - 87 - 49 - 89 - 50 - 72 - 46 - 82 - 81 - 57Trượt
23/05->25/05/202356 - 23 - 91 - 10 - 62 - 79 - 68 - 37 - 42 - 95Trượt
20/05->22/05/202391 - 73 - 87 - 46 - 09 - 13 - 84 - 54 - 85 - 06Ăn 54
17/05->19/05/202352 - 61 - 20 - 76 - 94 - 12 - 39 - 68 - 34 - 71Trượt
14/05->16/05/202372 - 17 - 50 - 67 - 39 - 01 - 69 - 26 - 93 - 60Trượt
11/05->13/05/202325 - 71 - 03 - 86 - 87 - 36 - 89 - 14 - 15 - 06Trượt
08/05->10/05/202359 - 20 - 28 - 14 - 79 - 36 - 87 - 56 - 75 - 34Trượt
05/05->07/05/202387 - 51 - 64 - 04 - 43 - 72 - 52 - 20 - 92 - 93Ăn 04
02/05->04/05/202331 - 25 - 27 - 83 - 70 - 42 - 03 - 29 - 96 - 58Trượt
29/04->01/05/202339 - 62 - 95 - 30 - 69 - 03 - 51 - 45 - 89 - 93Ăn 39
26/04->28/04/202352 - 21 - 61 - 59 - 34 - 63 - 09 - 79 - 81 - 27Trượt
23/04->25/04/202342 - 74 - 68 - 58 - 90 - 03 - 27 - 64 - 32 - 28Trượt
20/04->22/04/202385 - 75 - 68 - 01 - 37 - 97 - 34 - 38 - 08 - 93Trượt
17/04->19/04/202364 - 87 - 23 - 53 - 28 - 36 - 82 - 40 - 43 - 47Trượt
14/04->16/04/202354 - 62 - 91 - 93 - 36 - 28 - 64 - 04 - 07 - 74Trượt
11/04->13/04/202331 - 70 - 56 - 01 - 27 - 54 - 13 - 65 - 32 - 14Ăn 65
08/04->10/04/202309 - 71 - 20 - 85 - 24 - 54 - 50 - 01 - 48 - 64Trượt
05/04->07/04/202382 - 96 - 23 - 08 - 67 - 31 - 86 - 71 - 10 - 62Trượt
02/04->04/04/202323 - 40 - 69 - 81 - 62 - 60 - 56 - 41 - 74 - 26Trượt
30/03->01/04/202347 - 85 - 73 - 28 - 65 - 42 - 96 - 59 - 63 - 21Trượt
27/03->29/03/202323 - 65 - 07 - 75 - 12 - 52 - 29 - 61 - 68 - 92Trượt
24/03->26/03/202326 - 86 - 68 - 78 - 73 - 54 - 06 - 17 - 93 - 20Ăn 73
21/03->23/03/202309 - 64 - 87 - 90 - 57 - 92 - 49 - 51 - 27 - 35Ăn 64
18/03->20/03/202353 - 75 - 73 - 29 - 65 - 07 - 89 - 58 - 48 - 79Trượt
14/03->16/03/202362 - 64 - 31 - 83 - 32 - 54 - 51 - 01 - 57 - 87Trượt
11/03->13/03/202356 - 12 - 92 - 23 - 21 - 39 - 71 - 63 - 28 - 49Trượt
15/03->17/03/202323 - 14 - 36 - 87- 32 - 54 - 02 - 34 - 65 - 89Chờ

Thế nào là dàn đề 10 số khung 3 ngày?

Bạn sẽ hiểu được khái niệm của phương pháp nuôi dàn đề 10 số khung 3 ngày hoặc 5 ngày từ tên gọi của nó. Đây là một phương pháp hay một quy luật nào đó giúp chúng ta chọn được 10 cặp số may mắn với tỷ lệ nổ đề cao trong vòng 3 hoặc 5 ngày liên tiếp, và chúng ta sẽ đánh theo những bộ số đó.

  • Phương pháp dàn đề 10 số khung 3 ngày bất bại được biết đến là một quy luật, một cách thức nào đó, giúp cho trong 3 ngày liên tiếp sẽ có 10 cặp số may mắn được phát hiện với tỷ lệ nổ đề cao, và chúng ta sẽ chơi theo những bộ số đó.
  • Nếu trong thời gian 3 ngày đó, nếu kết quả đề về đúng 1 lần theo ý muốn của bạn thì nên dừng ngay việc nuôi số để giữ vững may mắn. Hoặc bạn có thể chuyển sang một hoạt động khác.
  • Có nhiều phương pháp để thực hiện việc nuôi theo cách này, theo những thông tin tìm hiểu được. Trong vòng 3 ngày, chúng ta nên dành thời gian để suy xét, lựa chọn và điều chỉnh nguồn kinh phí để đảm bảo phù hợp với phương pháp này.
  • Nếu muốn thành công khi thực hiện nuôi dàn đề, anh em cần phải bình tĩnh, suy nghĩ sáng suốt và đầu tư một cách hợp lý, đồng thời tránh bỏ dở giữa chừng. Những yêu cầu này có thể coi là những điều cần thiết nhất đối với việc nuôi dàn đề.
  • Có thể nói rằng khoảng thời gian 3 ngày là đủ lâu để anh em có thể chờ đợi và chọn lựa phương án đầu tư đúng đắn hơn.

Cách nuôi dàn đề 10 số khung 3 ngày

Cách nuôi dàn đề 10 số khung 3 ngày

Để chuẩn bị cho việc nuôi dàn đề khung 3 ngày, người chơi cần hiểu rõ cách bắt dàn đề đẹp và dựa trên các cơ sở chắc chắn, không được đoán mò. Các chuyên gia Soicaudacbiet đã tổng hợp một số phương pháp bắt dàn đề 10 số khung 3 ngày số có cơ sở để mọi người tham khảo.

Đối với dàn đề 10 số khung 3 ngày bất bại nuôi trong 3 ngày, có nhiều phương pháp nuôi khác nhau mà người chơi có thể áp dụng, gồm các cách gợi ý sau đây:

Cách 1: Dàn đề 10 số khung 3 ngày theo đề đầu 0

Phương pháp đầu tiên được gọi là “đề đầu 0” và nó sẽ dựa trên kết quả của giải đặc biệt. Nếu bộ số xuất hiện số 0 nằm ở giữa thì có khả năng sẽ nổ đầu 0 trong những ngày tiếp theo: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09. Ví dụ, nếu kết quả xổ số ngày 11/6 là 78060, trong vòng từ 3 đến 5 ngày tới, có thể nuôi những số đầu 0 để đạt được kết quả tốt.

Cách 2: Nuôi dàn đề 10 số khung 3 ngày theo đề kép

Cách tiếp theo sẽ là dựa vào kết quả giải đặc biệt. Tuy nhiên, trong trường hợp giải này có số kép, cần nuôi những bộ số kép trong 3 ngày tiếp theo. Thông thường, 10 bộ số kép phổ biến là: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.

Ví dụ, nếu kết quả xổ số ngày 27/2 là 66591, bạn có thể nuôi 10 số kép như đã nêu trên. Ngoài ra, bạn có thể thử vận may bằng cách đánh đề trong những ngày 28/2, 1/3 hoặc 2/3.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể nuôi dàn đề theo số kép giải nhất. Chúng sẽ được thực hiện tương tự như giải đặc biệt. Nếu giải nhất có số kép, hãy nuôi dàn 10 số sau 3 ngày.

Tuy nhiên, cần chú ý rằng số kép nuôi sẽ là kép lệch, kép sát hoặc kép bằng. Vì vậy, bộ số gợi ý cho người chơi là: 16, 61, 05, 50, 27, 72, 38, 83, 49, 94.

Kinh nghiệm vào tiền khi nuôi dàn đề 10 số khung 3 ngày

cách vào tiền dàn đề 10 số khung 3 ngày

Sau khi có bộ dàn đề 10 số khung 3 ngày, việc quan trọng tiếp theo là phân bổ tiền đặt cược một cách hợp lý. Điều này có nghĩa là anh em cần phải sáng suốt và thông minh để chia sẻ khoản đầu tư của mình cho 3 ngày.

Nếu anh em thực hiện việc này tốt, khoản đầu tư của anh em sẽ không quá lớn, đồng thời cơ hội thua ít hơn và cơ hội nhận lãi cũng sẽ cao hơn.

Theo như đã đề cập ở trên, tỷ lệ đặt cược trong khung 3 ngày sẽ thay đổi theo từng ngày là: 1:1.5:2.5. Đa số người chơi áp dụng tỷ lệ này để đảm bảo an toàn vốn và tăng cơ hội nhận lãi với tỷ lệ ăn 1:99.

Thông tin chi tiết như sau: Nếu anh em áp dụng tỷ lệ 1 : 1.5 : 2.5, số tiền đánh 10 số mỗi ngày sẽ lần lượt là 100.000 đ – 150.000 đ – 250.000 đ.

Với ngày đầu tiên, anh em bỏ ra 1.000.000 đ để đánh 10 số. Nếu trúng đề, anh em sẽ nhận được 990.000 đ (tức là 100.000 đ nhân 99). Lúc này, số tiền lãi thu được sẽ là 890.000 đ (tức là 990.000 đ trừ đi 100.000 đ).

Đến ngày thứ hai, nếu ngày trước không trúng đề thì anh em sẽ tiếp tục nuôi và bỏ ra 1.500.000 đ để đánh tiếp 10 số. Trong trường hợp nổ đề, anh em sẽ thu được 1.485.000 đ (tức là 150.000 đ nhân 99). Số tiền lãi thu về sẽ là 1.235.000 đ (tức là 1.485.000 đ trừ đi 150.000 đ và 100.000 đ).

Với ngày thứ ba, nếu cả hai ngày trước đều không trúng đề thì anh em sẽ tiếp tục nuôi lần cuối và bỏ ra 2.500.000 đ để đánh tiếp 10 số. Nếu trúng đề, anh em sẽ nhận được 2.475.000 đ (tức là 250.000 đ nhân 99). Số tiền lãi thu về sẽ là 1.975.000 đ (tức là 2.475.000 đ trừ đi 250.000 đ, 150.000 đ và 100.000 đ).

Vậy nếu anh em có số tiền đầu tư lớn hơn và đầu tư mạnh tay hơn thì số tiền lãi thu về sẽ lớn hơn.

Ưu, nhược điểm của dàn đề 10 số khung 3 ngày bất bại

dàn đề 10 số khung 3 ngày sẽ có những điểm ưu và điểm nhược như sau:

Ưu điểm dàn đề 10 số khung 3 ngày

Khả năng trúng đề cao

Các ưu điểm của việc áp dụng dàn số bao gồm khả năng trúng đề cao hơn so với cách đánh mù quáng không căn cứ. Việc sử dụng dàn số đã được chứng minh là hiệu quả hơn nhiều so với cách đánh lô bạch thủ hoặc đánh song thủ dựa trên kinh nghiệm của những người chơi trước đây.

Số vốn không quá lớn

Do chúng ta sẽ nuôi đề trong 3 ngày nên số tiền cần bỏ ra cho phương pháp này không quá lớn. Tỷ lệ đặt cược trong 3 ngày được chia theo tỷ lệ 1:1.5:2.5, tuy nhiên, anh em cần xem xét kỹ trước khi quyết định áp dụng tỷ lệ này.

Khi sử dụng phương pháp này, anh em sẽ không phải tốn quá nhiều tiền và lo lắng về tài chính để tham gia giải trí. Tuy nhiên, cần lưu ý tính toán để bảo vệ nguồn vốn và giảm thiểu rủi ro thiệt hại.

Nhược điểm của dàn đề 10 số khung 3 ngày ngày

Xét về điểm nhược sẽ gồm có:

Nhận được ít lãi

Thông tin cho biết rằng phương pháp này có tỉ lệ lãi thấp hơn so với các phương pháp khác. Tuy nhiên, số tiền lãi thu được vẫn phụ thuộc vào số tiền đặt cược của từng người chơi.

Nếu vào ngày thứ ba, người chơi muốn đặt cược một khoản tiền lớn, thì họ cần sử dụng nhiều vốn hơn để tăng khả năng thu được số lãi lớn.

Người chơi cần biết phân tích

Để tham gia dàn đề này, người chơi cần phải có khả năng nhìn nhận, ghi chép, phân tích và tính toán để chọn ra được 10 con số đề phù hợp nhất.

Điều này rất cần thiết nếu muốn áp dụng phương pháp này thành công. Ngoài ra, người chơi cần giữ vững sự kiên nhẫn và đợi kết quả mỗi ngày.

 

Tiềm ẩn nguy cơ mất vốn

Khi tham gia các trò chơi đánh đề hay bất kỳ hình thức đặt cược nào, việc thua và mất tiền là rất bình thường. Do đó, quan trọng là anh em phải chấp nhận và không nên bị cuốn vào cảm xúc của việc thắng thua. Nếu không, sẽ rất dễ dẫn đến việc đánh mất tất cả nguồn tài chính, hay thậm chí phải đi vay mượn để thanh toán. Hãy nhớ rằng, trong một số trường hợp, kết quả có thể dẫn anh em đến những kết quả không mong muốn và đau lòng.

Chiến thuật tìm dàn đề 10 số khung 3 ngày cực chuẩn

Dàn đề 10 số cực chuẩn

Để nuôi được dàn đề 10 số khung 3 ngày một cách hiệu quả, người chơi cần phải có một chiến thuật bắt đề chính xác nhất. Dưới đây là một số chiến thuật mà anh em có thể tham khảo để tăng cơ hội thắng lớn:

Bắt dàn đề 10 khung 3 ngày số theo đầu 0

Để có thể nuôi dàn đề 10 số khung 3 ngày một cách hiệu quả, mọi người cần phải biết cách bắt dàn đề đúng cách. Trong đó, bắt dàn đề 10 số theo đầu 0 là chiến thuật được nhiều người sử dụng nhất.

Để áp dụng chiến thuật này, người chơi phải dựa vào kết quả xổ số giải đặc biệt của các kỳ trước. Nếu số 0 ở giữa đã xuất hiện, thì có thể đầu 0 sẽ nổ đều đặn.

Ví dụ: KQXSMB giải đặc biệt ngày 21/02 về số 36089. Ngày 24/02, đề về số 09.

Bắt dàn đề kép 10 số khung 3 ngày

Viết lại: Nếu trong giải đặc biệt có số đề kép về đầu giải, đó là điềm báo cho sự xuất hiện của đề kép trong ngày tiếp theo. Khi đó, để tìm cơ hội chiến thắng, bạn có thể chọn nuôi toàn bộ 10 cặp đề kép từ 00-99 trong 3 ngày.

Chiến thuật bắt dàn đề 10 số khung 3 ngày theo hiệu đầu đề

Để áp dụng chiến thuật tìm kiếm dàn đề 10 số khung 3 ngày này, mọi người cần lấy đầu đề ở ngày thứ 5 hàng tuần và trừ đi 1. Kết quả thu được sẽ là số đuôi của dàn đề 10 số mà bạn đang tìm kiếm. Ví dụ, nếu kết quả đầu số của XSMB Thứ 5 ngày 7/9 là 33963, ta sẽ lấy 6 – 1 = 5. Khi đó, dàn đề 10 số cần nuôi sẽ là 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. Và kết quả cho ngày 10/9 sẽ là 95.

Kinh nghiệm đánh dàn đề 10 số khung 3 ngày ngày từ cao thủ

Để nâng cao hiệu quả nuôi dàn đề 10 số khung 3 ngày bất bại, mọi người cần áp dụng linh hoạt nhiều phương pháp khác nhau thay vì chỉ sử dụng 1 hoặc 2 phương pháp. Để giúp bạn đạt được điều này, dưới đây là một số kinh nghiệm được chia sẻ bởi các cao thủ lâu năm mà bạn có thể tham khảo:

Anh em cần phải phân tích kỹ càng trước khi quyết định bắt dàn đề

  • Để đạt được kết quả tốt nhất khi nuôi dàn đề 10 số khung 3 ngày, người chơi cần phải tuân thủ kế hoạch nuôi đúng thời gian và không nên nuôi vượt quá mức đặt ra hoặc nuôi ngắt quãng, bởi điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến vốn của người chơi.
  • Người chơi nên tránh đặt quá nhiều tiền cược khi chưa có chắc chắn, vì việc đó có thể khiến cho người chơi dễ mất trắng trong tình huống chưa chiến thắng.
  • Để tăng khả năng thắng lớn, người chơi nên áp dụng nhiều phương pháp nuôi lô khác nhau một cách linh hoạt, kết hợp dựa trên kinh nghiệm cá nhân và tình hình thực tế hiện tại.
  • Để đạt được kết quả tốt nhất khi nuôi dàn đề 10 số khung 3 ngày, lô thủ nên thực hiện việc phân tích và nghiên cứu kỹ càng tình hình hiện tại bằng cách sử dụng bảng KQXS mới nhất. Nhờ đó, lô thủ có thể đưa ra được quyết định chính xác và tối ưu nhất để tăng cơ hội chiến thắng.

Kết luận

Trên đây là thông tin về dàn đề 10 số khung 3 ngày, bao gồm các ưu nhược điểm, cách nuôi và kinh nghiệm khi chơi. Mong rằng, mọi người sẽ nắm được thông tin này và áp dụng vào việc tham gia chơi dàn đề của mình.