Bạc nhớ lô đề miền Bắc mới nhất hiện nay

Các số bạc nhớ của các năm 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017… được soicaudacbiet.net thống kê trong bảng lô đề Miền Bắc hàng năm, bao gồm các số bạc nhớ theo đầu đuôi câm, theo đặc biệt và theo tổng.

bạc nhớ lô đề

Bạc nhớ năm mới nhất (Cập nhật liên tục)

Bạc nhớ lô tô Miền Bắc theo ngày chi tiết nhất

Nếu thấy lô 01-10 xuất hiện vào ngày hôm trước thì hôm sau đánh lô theo bạc nhớ là 06-60 và 89-98, kết quả đúng theo cả hai chiều.

Nếu thấy lô đề hôm nay ra 24-42 thì ngày tiếp theo sẽ về 27-72, ngược lại thì không đúng.

Nếu thấy lô 27-72 về thì ngày kế đánh lô 78-87.

Nếu lô 78-87 hôm nay về thì ngày hôm sau đánh lô 48-84.

Nếu hôm nay 48-84 về thì ngày mai đánh 46-64 và 05-50.

Nếu lô 36-63 về thì ngày hôm sau đánh 38-83.

Nếu lô 38-83 về thì đánh lô 76-67 cho ngày hôm sau.

Nếu lô 54-45 về hôm nay thì ngày mai đánh 56-65.

Nếu lô 56-65 về thì hôm sau đánh 59-95.

Nếu lô 74-47 về thì hôm sau đánh 79-97.

Thấy 79-97 về thì đánh 73-37 cho hôm sau, ngược lại thấy 73-37 về thì đánh 79-97.

Lô 23-32 về thì hôm sau đánh 34-43.

Lô 14-41 về thì đánh 16-61 và 18-81 cho hôm sau, đúng cho cả hai chiều.

Lô 75-57 về thì đánh 58-85 cho ngày kế tiếp.

Lô 17 về thì đánh 27-72 cho ngày hôm sau.

Lô 69-96 về thì đánh 71 cho ngày kế, cầu ngày ngược lại cũng đúng, đánh cả hai chiều.

Lô 05-50 về thì đánh 26-62 ngày tiếp theo, ngược lại cũng đúng.

Thấy 02 về thì hôm sau đánh 12-21.

Bạc nhớ 247 lô tô ra theo lô tô vào các thứ trong tuần

Lô 97 thường được xổ vào các ngày thứ 5 và thứ 7.

Lô 89-98 thường được xổ vào các ngày thứ 7 và chủ nhật.

Lô 33 thường được xổ vào các ngày thứ 7, chủ nhật, thứ 2 và thứ 3.

Lô 56 thường được xổ vào các ngày thứ 5 và chủ nhật.

Lô 66 thường được xổ vào các ngày thứ 4, thứ 5 và thứ 6.

Bạc nhớ lô tô ra theo tổng giải đặc biệt

Nếu tổng giải đặc biệt bằng 2 thì hôm sau sẽ về tổng 9.

Nếu tổng giải đặc biệt bằng 9 thì hôm sau sẽ về tổng 5.

Nếu tổng giải đặc biệt bằng 5 thì hôm sau sẽ về tổng 4 hoặc 6.

Nếu tổng giải đặc biệt bằng 4 thì hôm sau sẽ về tổng 3.

Nếu tổng giải đặc biệt bằng 3 thì hôm sau sẽ về tổng 0.

Nếu tổng giải đặc biệt bằng 10 thì hôm sau sẽ về tổng 1.

Nếu tổng giải đặc biệt bằng 1 thì hôm sau sẽ về tổng 7.

Nếu tổng giải đặc biệt bằng 7 thì hôm sau sẽ về tổng 2.

Nếu tổng giải đặc biệt bằng 6 thì hôm sau sẽ về tổng 8.

Nếu tổng giải đặc biệt bằng 8 thì hôm sau sẽ về tổng 0 hoặc 7.

Nếu giải đặc biệt về 05 thì hôm sau đánh lô 95.

Nếu giải đặc biệt về 29 thì hôm sau đánh lô 22.

Bạc nhớ mới nhất 

Bạc nhớ đầu đuôi câm

Bạc nhớ đầu câm

Nếu bạc nhớ hôm nay có đầu câm thì ngày mai sẽ xuất hiện con lô nào?

Đầu số 0 câm thì ngày mai thường có bộ số 04, 06, 09.

Đầu số 1 câm thì ngày mai thường có bộ số 16, 17.

Đầu số 2 câm thì ngày mai thường có bộ số 21, 25, 29.

Đầu số 3 câm thì ngày mai thường có bộ số 30, 36, 39.

Đầu số 4 câm thì ngày mai thường có bộ số 40, 44, 45.

Đầu số 5 câm thì ngày mai thường có bộ số 54, 59.

Đầu số 6 câm thì ngày mai thường có bộ số 61, 63.

Đầu số 7 câm thì ngày mai thường có bộ số 70, 71, 73, 75.

Đầu số 8 câm thì ngày mai thường có bộ số 80, 82, 89.

Đầu số 9 câm thì ngày mai thường có bộ số 95, 92.

Bạc nhớ đuôi câm

Bạc nhớ

Bạc nhớ Miền Bắc theo đuôi (đít) câm tương tự như bạc nhớ theo đầu câm, nhưng khác biệt ở những con số xuất hiện sau đó.

Đuôi (đít) 0 câm thì ngày hôm sau thường có bộ số 00, 20, 80.

Đuôi (đít) 1 câm thì ngày hôm sau thường có bộ số 21, 41.

Đuôi (đít) 2 câm thì ngày hôm sau thường có bộ số 22, 52, 82.

Đuôi (đít) 3 câm thì ngày hôm sau thường có bộ số 73, 83.

Đuôi (đít) 4 câm thì ngày hôm sau thường có bộ số 64, 84.

Đuôi (đít) 5 câm thì ngày hôm sau thường có bộ số 55, 85, 95.

Đuôi (đít) 6 câm thì ngày hôm sau thường có bộ số 06, 16, 56.

Đuôi (đít) 7 câm thì ngày hôm sau thường có bộ số 17, 47, 67.

Đuôi (đít) 8 câm thì ngày hôm sau thường có bộ số 08, 18, 88.

Đuôi (đít) 9 câm thì ngày hôm sau thường có bộ số 29, 39, 59, 99.

Bạc nhớ lô tô ra theo lô tô

Có một phương pháp dự đoán kết quả xổ số dựa trên việc theo dõi các cặp số xuất hiện trong từng ngày. Khi bắt được dấu hiệu, khả năng trúng lớn hơn 90%.

 Ví dụ, nếu hôm nay có cặp số 01-10, thì ngày mai có thể đánh 06-60 hoặc 89-98. 

Nếu cặp số 06-60 hoặc 89-98 về, vẫn nên tiếp tục đánh cặp số 01-10. 

Tương tự, nếu hôm nay có cặp số 24-42, thì ngày mai nên đánh 27-72. 

Nếu cặp số 27-72 về, thì có thể đánh cặp số 78-87. 

Sau khi cặp số 78-87 về, nên đánh cặp số 48-84.

Nếu cặp số 48-84 xuất hiện, thì ngày sau có thể chọn đánh cặp số 46-64 hoặc 05-50. Nếu có cặp số 36-63, nên đánh cặp số 38-83. 

Nếu cặp số 38-83 về, thì ngày mai có thể chọn đánh cặp số 67-76.

Nếu có cặp số 45-54, thì nên đánh cặp số 56-65. 

Nếu cả cặp số 56-65 xuất hiện, thì đánh cặp số 59-95 là đẹp nhất. 

Khi có cặp số 47-74, nên đánh cặp số 79-97. 

Nếu có cặp số 79-97, thì ngày sau có thể đánh cặp số 37-73 và ngược lại. 

Nếu lô tô về cặp số 23-32, thì nên đánh cặp số 34-43. 

Nếu có cặp số 14-41, thì nên đánh cặp số 16-61 hoặc 18-81. 

Nếu lô tô về cả cặp số 57-75, thì ngày hôm sau nên đánh cặp số 58-85

 

Bạc nhớ 2019

Lô tô về 02 hôm sau có 12-21.

Lô tô về 17 nằm ở giải 7 hôm sau có 85.

Nếu bộ giải 6 có dạng 373 hoặc 737 và cộng thêm 37, thì khả năng ngày hôm sau rơi lại 37 là khá cao.

Nếu lô tô 00 ra thì lô tô 10 sẽ theo sau.

Nếu lô tô 11 ra thì lô tô 01 sẽ theo sau.

Nếu lô tô cả 06-60 ra cặp, khả năng hôm sau rơi lại 1 con là khá cao.

Nếu cặp 51 ra, khả năng hôm sau rơi lại là 15 hoặc trả lại 1 cặp (ngược lại không đúng).

Nếu cặp 05-50 ra, thường thì hôm sau sẽ trả lại 1 con.

Hôm trước có 75, hôm sau có 57 (ngược lại không đúng).

Nếu lô tô đầu 7 hoặc đít 3 mà câm, hôm sau có khả năng sẽ ra 73.

Hôm trước lô tô 97, hôm sau có 37-73.

Lô tô 97 thường ra vào ngày thứ 5 và thứ 7.

Lô tô 89-98 thường ra vào ngày thứ 7 và chủ nhật.

Cặp 33 thường ra vào thứ 7, chủ nhật, thứ 2 và thứ 3.

Cặp 56 thường ra vào thứ 5 và chủ nhật.

Cặp 66 thường ra vào thứ 4, thứ 5 và thứ 6.

Nếu hôm trước có 66, thường hôm sau sẽ về lại 66.

Hôm trước 18-81 nằm ở giải 1, thường hôm sau sẽ có 97 hoặc 99 (ngược lại).

Hôm trước có 45, hôm sau có 59-95 lót 09.

Hôm trước có 58, thường sẽ trả lại 63.

Hôm trước có 68, hôm sau sẽ có 86.

Bạc nhớ 2018

Các cặp lô xuất hiện nhiều nhất gồm: 373, 565, 75, 79, 92. Tuy nhiên, các cặp này sẽ ra theo thứ tự khác nhau vào từng ngày. Mọi người có thể tự kiểm chứng lại.

Các cặp lô thường đi kèm nhau bao gồm:

  • 373 đi kèm với 010
  • 25 hoặc 52 đi kèm với 22
  • 76 đi kèm với 47
  • 11 đi kèm với 44
  • 66 đi kèm với 33

Nếu lô tô xuất hiện cặp số 060, thì khả năng ngày hôm sau sẽ có 1 con số xuất hiện lại khá cao.

Nếu lô tô xuất hiện cặp số 51, khả năng ngày hôm sau sẽ có số 15 hoặc sẽ trả lại cả cặp số. Ngược lại thì không đúng.

Nếu lô tô xuất hiện cặp số 050 hoặc hôm trước có 1 con số, thường sẽ trả lại 1 con số vào ngày hôm sau.

Nếu lô tô xuất hiện cặp số 020 hoặc hôm trước có 1 con số, thường sẽ xuất hiện số 99 vào ngày hôm sau và ngược lại.

Nếu hôm trước có lô tô số 75, thì khả năng lô tô số 57 sẽ xuất hiện vào ngày hôm sau. Ngược lại thì không đúng.

Nếu đầu số hoặc đuôi số của lô tô là số 7 hoặc số 3 mà không có số nào đi kèm, thì khả năng lô tô số 73 sẽ xuất hiện vào ngày hôm sau.

Nếu hôm trước có lô tô số 97, thì khả năng lô tô số 373 sẽ xuất hiện vào ngày hôm sau. Lô tô số 97 thường xuất hiện vào các ngày thứ 5 và thứ 7.

Lô tô số 33 thường xuất hiện vào 1 trong các ngày thứ 7, chủ nhật, thứ 2 và thứ 3.

Lô tô số 66 thường xuất hiện vào 1 trong các ngày thứ 4, thứ 5 và thứ 6.

Nếu hôm trước có lô tô số 18, thường sẽ xuất hiện lô tô số 97 hoặc 99 vào ngày hôm sau. Ngược lại thì không đúng.

Nếu hôm trước có lô tô số 45, thường sẽ xuất hiện lô tô số 595 hoặc 09 vào ngày hôm sau.

Nếu lô tô số 58 xuất hiện, thường sẽ xuất hiện lô

Các cách Soi cầu bạc nhớ

Soi cầu bạc nhớ

Bạc nhớ nuôi khung 3 ngày

Nếu bạn có khả năng chọn số tốt và đủ độ nhạy cảm với con số, thì nên chơi khung nuôi 2 ngày. Nếu không, hãy chơi khung nuôi 3 ngày. Chú ý rằng trong 1 tháng, bạn được phép trượt 1~2 lần.

Nếu hôm nay ra số 010 thì ngày hôm sau sẽ ra số 060, 898 và ngược lại. Ví dụ, nếu có số 898 thì sẽ có số 060 và 010 cũng vậy. Khi nó ra đủ số thì đó là hết cầu.

Nếu có Lotto 242 thì ngày hôm sau sẽ có Lotto 272.

Nếu có Lotto 272 thì ngày hôm sau sẽ có Lotto 787.

Nếu có Lotto 787 thì ngày hôm sau sẽ có Lotto 484.

Nếu có Lotto 484 thì ngày hôm sau có thể có Lotto 464 và 050.

Nếu có Lotto 363 thì ngày hôm sau sẽ có Lotto 383.

Nếu có Lotto 383 thì ngày hôm sau sẽ có Lotto 767.

Nếu có Lotto 545 thì ngày hôm sau sẽ có Lotto 565.

Nếu có Lotto 565 thì ngày hôm sau sẽ có Lotto 595.

Nếu có Lotto 747 thì ngày hôm sau sẽ có Lotto 797.

Nếu có Lotto 797 thì ngày hôm sau sẽ có Lotto 737 và ngược lại.

Nếu có Lotto 232 thì ngày hôm sau sẽ có Lotto 343.

Nếu có Lotto 141 thì ngày hôm sau có thể có Lotto 161, 181 và ngược lại, có 181 thì sẽ ra 141, 161.

Nếu có Lotto 575 thì ngày hôm sau sẽ có Lotto 585.

Nếu có Lotto 17 thì ngày hôm sau sẽ có Lotto 272.

Nếu có Lotto 696 thì hôm sau sẽ ra 71 và ngược lại, nếu có 71 thì hôm sau sẽ ra lại 696.

Nếu có Lotto 050 thì hôm sau sẽ ra 262 và ngược lại.

Nếu có Lotto 02 thì hôm sau sẽ ra Lotto 121.

Nếu số 17 nằm ở ô G7 thì ngày hôm sau có khả năng sẽ ra số 85.

Khi bộ số cuối của giải 6 có dạng 373-737 và cộng thêm số 37 nằm ở giải 7 (ưu tiên là nằm ở bộ số đầu) thì khả năng rơi lại số 37 cho ngày hôm sau là cao.

Nếu Lotto ra số 00 thì hôm sau sẽ ra lại số 10. Nếu Lotto ra số 11 thì hôm sau sẽ ra lại số 01.

Nếu Lotto ra cặp số 060 thì ngày hôm sau sẽ rơi lại 1 con.

Nếu Lotto ra số 51 thì hôm sau có thể ra số 15 hoặc sẽ trả lại cặp số đó. Ngược lại thì không đúng.

Nếu Lotto ra cặp số 050 hoặc hôm trước có 1 con thì hôm sau sẽ ra lại 1 con.

Nếu Lotto ra cặp số 020 hoặc hôm trước có 1 con thì hôm sau sẽ ra số 99 và ngược lại.

  • Thống kê các số Lotto theo giải: ưu tiên theo giải đặc biệt và giải nhất.
  • Thống kê các số Lotto theo đầu số và đuôi số.
  • Thống kê các số Lotto theo cặp số cùng về trong 2-3 ngày.
  • Thống kê các số Lotto theo số nổ 2 nháy.
  • Thống kê các số Lotto theo giải kết hợp với thứ của ngày.

Rồng Bạch Kim Bạc nhớ

Xổ số 666 cung cấp Cầu Bạc nhớ Miền Bắc mỗi ngày

Trên đây chúng tôi đã tổng hợp các cầu lô bạc nhớ đẹp nhất, hy vọng với những chia sẻ này các bạn sẽ áp dụng được thành công trong khi chơi lô đề. Chúc các bạn may mắn.